Umsókn um aðild

Umsókn um aðild að VBM skal senda póst á netfangið vbm@vbm.is

Í umsókn skal koma fram nafn, heimilisfang og kennitala lögaðila ásamt staðfestingu lögbærs stjórnvalds í heimaríki lögaðila á heimild umsækjanda til að stunda verðbréfaviðskipti.

VBM kann í framhaldinu að kalla eftir frekari gögnum og upplýsingum eftir atvikum.

Eftir að VBM hefur borist öll tilhlýðileg gögn sem óskað er eftir í tengslum við umsókn um aðild að VBM er umsókn metin með tilliti til lagalegrar áhættu, fjárhagslegrar áhættu og rekstraráhættu.

Umsókn er afgreidd svo fljótt sem unnt er.

Við mat á umsækjanda og ferli umsóknar fer eftir reglum VBM.

Application to become a Participant.

An application to become a VBM Participant is to be sent by e-mail to vbm@vbm.is.

The application must state the name, address and ID number of the legal entity and include a confirmation of the applicant's authorization to engage in securities trading from the competent authority in the Member State of the legal entity.

VBM may subsequently call for further information as appropriate.

After VBM has received all the relevant documents requested the application is assessed with regards to legal risk, financial risk and operational risk and processed within reasonable period.

The assessment of the applicant and the application process is in accordance with the rules of VBM.