Starfsemi félagins

Verðbréfamiðstöð Íslands þjónustar útgefendur og fjárfesta með öll verðbréf (hlutabréf, skuldabréf, víxla og hlutdeildarskírteini, einnig þau sem ekki eru skráð í kauphöll) með rafræna skráningu bréfa. VBM rekur verðbréfauppgjörskerfi sem tengt er við Seðlabanka Íslands, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbanka. VBM er í eigu íslenskra lífeyrissjóða og banka.

Rafræn eignaskráning verðbréfa

Verðbréfamiðstöð Íslands þjónustar útgefendur og fjárfesta með öll verðbréf (hlutabréf, skuldabréf, víxla og hlutdeildarskírteini, einnig þau sem ekki eru skráð í kauphöll) með rafræna skráningu bréfa. VBM rekur verðbréfauppgjörskerfi sem tengt er við Seðlabanka Íslands, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbanka. VBM er í eigu íslenskra lífeyrissjóða og banka.

Ávinningur af skráningu

Ávinningur af skráningu í verðbréfamiðstöð í liggur í lögformlegri staðfestingu á eignarhaldi og réttindum, fjárfestirinn sér eignir sínar og hreyfingar í netbanka og hjá skattinum. Skráning eykur öryggi fyrir fjárfesta og fagmennsku í kringum fjárfestingar. Viðskipti með verðbréf er formlegt, einfalt og öruggt ferli. Í kerfinu hjá okkur er hluthafaskráin alltaf uppfærð skv. nýjustu hreyfingum og hægt er að framkvæma allar fyrirtækjaaðgerðir.

Starfsleyfi á evrópska efnahagssvæðinu:

Verðbréfamiðstöð Íslands hf. (VBM) hefur starfsleyfi á grundvelli laga nr. 7/2020 um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga og gildir á evrópska efnahagssvæðinu og stækkar því starfsvæði VBM töluvert og er þetta stór og mikilvægur áfangi fyrir félagið. VBM mun nýta sér þessar aðstæður á markaði með tengingum við verðbréfamiðstöðvar í Evrópu. Þegar þær tengingar verða komnar á, munu þær auka aðgengi að Íslenska markaðnum og auðvelda Íslendingum að eiga viðskipti með verðbréf sem gefin eru út á evrópska efnahagssvæðinu.

 

Skipurit


Skipurit VBM

The Association of Global Custodians Questionnaire 2023-2024

Árlega sendir VBM inn spurningalista fyrir Samtök alþjóðlegra vörsluaðila (e. Association of Global Custodians) um innlánaupplýsingar. Samtök alþjóðlegra vörsluaðila eru hópur 12 fjármálafyrirtækja sem veita verðbréfavörsluþjónustu og eignaþjónustu til stofnanafjárfesta sem starfa yfir landamæri um allan heim. 

Sækja AGC spurninga listann