Fréttir og tilkynningar

Ný reglugerð um eignaskráningu í verðbréfamiðstöð

1. jún. 2023

Í dag, 01 júní 2023 tekur gildi ný reglugerð nr. 441/2023 um eignarskráningu í verðbréfamiðstöð.

Með gildistökunni fellur niður heimild verðbréfamiðstöðvar þar sem hlutabréf félaga eru rafrænt skráð til að krefjast samþykki hluthafafundar (eða skriflegs samþykkis hluthafa) fyrir afskráningu í þeirri verðbréfamiðstöð og flutnings rafrænnar skráningar félagsins til annarrar verðbréfamiðstöðvar. Þessar breytingar einfalda mikið ferlið við flutning verðbréfa á milli verðbréfamiðstöðva.

Samkvæmt 27. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög er heimilt samkvæmt ákvörðun stjórnar félagsins að gefa út hlutabréf með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð í samræmi við lög um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga. Samkvæmt hlutafélagalögum eru ákvarðanir um rafræna skráningu félags og því eðli málsins samkvæmt einnig afskráningu, í höndum stjórnar félags.

Reglugerð nr. 441/2023 um eignarskráningu í verðbréfamiðstöð má nálgast hér https://island.is/reglugerdir/nr/0441-2023 og lög nr. nr. 2/1995 um hlutafélög má nálgast hér https://www.althingi.is/lagas/nuna/1995002.html